kosetreff.com - Vilkår for bruk

  Vilkår og Betingelser for Bruk
DU KAN IKKE BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER VÅRE TJENESTER MED MINDRE DU ER 18 ÅR ELLER ELDRE, MYNDIG, OVER SEKSUELL LAVALDER SOM FASTSATT I LOVENE I DET LANDET DU BOR I SAMT HAR DEN JURIDISKE KAPASITETEN TIL Å INNGÅ DISSE VILKÅRENE. Veranda Beach Ltd. ("vi", "oss" eller "kosetreff.com") eier og drifter kosetreff.com. (inkludert kosetreff.com Mobil) (kollektivt referert til vårt eller dette "Nettstedet"), der vi gir brukere mulighet til å interaktivt kommunisere, underholde seg selv og bestemme om de ønsker å møte hverandre eller chatte med hverandre (vårt Nettsted og slike tjenester, kollektivt referert til vår eller denne "Tjenesten"). VI STØTTER IKKE ELLER OPPFORDRER TIL ULOVLIG OPPFØRSEL I EN HVILKEN SOM HELST JURISDIKSJON DER DETTE NETTSTEDET ER TILGJENGELIG. VILKÅRENE OG BETINGELSENE ANGITT NEDENFOR UTGJØR EN AVTALE (VILKÅRENE) SOM STYRER BRUKEN DIN AV TJENESTEN. VED Å BRUKE ELLER FÅ TILGANG TIL TJENESTEN GODTAR DU ("DU" OG "DIN") Å BINDE DEG TIL VILKÅRENE OG kosetreff.comS PERSONVERNPOLICY SOM ER TILGJENGELIG PÅ support.kosetreff.com. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. HVERKEN GÅ INN PÅ ELLER BRUK NETTSTEDET HVIS DU IKKE ER ENIG I VILKÅRENE ELLER PERSONVERNPOLICYEN. VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL, ETTER EGET SKJØNN, Å ENDRE DISSE VILKÅRENE NÅR SOM HELST. MED MINDRE VI SPESIFISERER NOE ANNET, VIL EN EVENTUELL OPPDATERT VERSJON OVERGÅ OG ERSTATTE ELDRE VERSJONER VED PUBLISERING OG GJØRE ELDRE VERSJONER UGYLDIGE. VI VIL INDIKERE DEN SISTE OPPDATERINGSDATOEN PÅ SLUTTEN AV DISSE VILKÅRENE. DU GODTAR Å MERKE DEG DEN SISTE OPPDATERINGSDATOEN PÅ DEN REVIDERTE VERSJONEN DU LESER OG GODTAR Å PERIODEVIS SE ETTER ENDRINGER I VILKÅRENE. HVIS DEN SISTE OPPDATERINGSDATOEN HAR BLITT ENDRET, VET DU AT VI HAR GJORT ENDRINGER PÅ DISSE VILKÅRENE OG AT DU MÅ GÅ GJENNOM VILKÅRENE FOR Å FINNE UT HVORDAN RETTIGHETENE DINE OG ANSVARET DITT HAR BLITT ENDRET. DITT FORTSATTE BRUK AV DETTE NETTSTEDET ETTER PUBLISERING AV ENDRINGER I VILKÅRENE VIL BETY AT DU GODTAR DISSE ENDRINGENE.
Denne juridiske avtalen er laget mellom (Deg, Din, Abonnenten, Medlemmet og oss). Ved å ta i bruk Tjenesten godtar du disse Vilkårene og godtar å være bundet til vilkårene, betingelsene og merknadene som er inkludert eller referert til her, uansett om du blir et betalende medlem eller ikke. HVERKEN BRUK TJENESTEN ELLER GÅ INN PÅ DETTE NETTSTEDET HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE.
1. MEDLEMSATFERD
Som følge av din bruk av vår Tjeneste, godtar du å opptre på en ansvarlig måte som viser god dømmekraft. For eksempel og uten begrensning, godtar du å ikke:

a. bryte gjeldende lover eller forskrifter,
b. krenke rettighetene til eventuelle tredjeparter, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, personvern, publisitet og kontraktsrettigheter,
c. bruke informasjonen tilgjengelig gjennom vår Tjeneste til uautoriserte eller ulovlige handlinger,
d. forstyrre eller skade vår Tjeneste, noe som ikke er begrenset til bruk av virus, cancelbot, trojanske hester, skadelig kode, flood pings, tjenestenektangrep, pakke- eller IP-spoofing samt lignende metoder eller teknologi, inkludert metoder som på en eller annen måte reproduserer eller omgår navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av Tjenesten og dens innhold,
e. bruke vår Tjeneste til å overføre, distribuere, publisere eller sende inn opplysninger om en hvilken som helst person eller enhet, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, fotografier av andre, personlige kontaktopplysninger eller kredittkort, debetkort, telefonkort eller kontonumre,
f. bruke vår Tjeneste til å få personlige kontaktopplysninger til en annen bruker uten vedkommendes forhåndsgodkjenning;
g. bruke vår Tjeneste i forbindelse med distribuering av uønsket kommersiell e-post ("Spam") eller annonser,
h. "stalke" eller trakassere andre brukere av vår Tjeneste,
i. bruke Tjenesten hvis du tidligere har blitt dømt for et seksuelt lovbrudd eller på nåværende tidspunkt har slike anklager mot deg;
j. bruke Tjenesten til ulovlige formål, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, prostitusjon og/eller oppfordring til dette;
k. samle inn eller lagre opplysninger om andre brukere annet enn hva som er tillatt bruk av vår Tjeneste,
l. bruke vår Tjeneste til et hvilket som helst kommersielt formål, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, reklame eller markedsføring av tjenester eller produkter,
m. etterligne en hvilken som helst person eller enhet,
n. fjerne en hvilken som helst opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som finnes i Tjenesten,
o. krenke Tjenestens eller tredjeparters intellektuelle eiendomsrettigheter på en hvilken som helst måte,
p. modifisere, tilpasse, lisensiere, oversette, selge, omvendt konstruere, dechifisere, dekompilere eller på annen måte demontere deler av Tjenesten eller Nettstedet vårt eller en hvilken som helst programvare som brukes på eller for Tjenesten,
q. publisere, laste opp eller overføre falsk, villedende eller ulovlig informasjon og innhold til Tjenesten,
r. gi falske uttalelser, forsøke eller bruke personlig, økonomisk eller annen informasjon som du ikke er autorisert til å bruke,
s. laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller tilgjengeliggjøre innhold som du ikke har lov til å gjøre tilgjengelig i Tjenesten i henhold til enhver lov eller kontraktsmessige eller fidusiære forhold (inkluderer, men ikke begrenset til, innsideinformasjon og informasjon som er underlagt taushetsplikt),
t. forstyrre dialogstrømmen for å få en skjerm til å "rulle" raskere slik at andre brukere eller medlemmer av Tjenesten ikke klarer å lese eller skrive, eller på annen måte ha en atferd som negativt påvirker andre brukere eller medlemmers evne til å engasjere seg i kommunikasjon eller andre samhandlinger på vår Tjeneste,
u. samle inn eller lagre andre brukeres eller medlemmers personopplysninger uten deres godkjenning, eller laste opp, publisere, sende via e-post eller overføre personopplysninger til en hvilken som helst annen bruker eller medlem.
v. bruke hyperlenker, URL-lenker, grafiske lenker eller andre direkte tilkoblinger til vårt Nettsted eller Tjenesten for å oppnå fortjeneste eller gevinst, eller
w. hjelpe en hvilken som helst tredjepart til å gjøre noe av det foregående.
2. MEDLEMSINTERAKSJON MED ANDRE MEDLEMMER AV TJENESTEN
A. Dine Ansvarsområder

Du har det fulle og hele ansvaret for dine interaksjoner med andre brukere av vår Tjeneste, noe som inkluderer innholdet i det du publiserer på Tjenesten og i meldingene du sender til andre brukere av Tjenesten.

B. kosetreff.comS Begrensninger på Ansvar

Du godtar at vi ikke vil være ansvarlig for skade som følge av din bruk av Tjenesten eller dine interaksjoner med andre brukere av vår Tjeneste. Du forstår og anerkjenner at vi ikke forhåndsgodkjenner noen av brukerne eller medlemmene, eller at vi på noen måte spør om bakgrunnen til brukerne av Tjenesten eller forsøker å bekrefte deres uttalelser. Vi gir ingen garantier for oppførselen eller kompatibiliteten til nåværende eller fremtidige brukere. Vi forbeholder oss retten, men har ingen forpliktelse, til å overvåke alle interaksjoner mellom deg og andre brukere av vår Tjeneste og å utføre handlinger for å begrense tilgangen til eller tilgjengeligheten av materiale som vi eller andre brukere av vår Tjeneste vurderer som ulovlig, uanstendig, vellystig, skitten, overdrevet voldelig, trakasserende eller på annen måte støtende. I intet tilfelle skal vi være ansvarlige for eventuelle skader, enten direkte, indirekte, generelt, spesielt, kompenserende, konsekvent, straffende og/eller tilfeldig, som oppstår som følge av, eller knyttet til, din eller andres atferd i forbindelse med bruken av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, kroppsskade, emosjonelt ubehag og/eller andre skader som følge av kommunikasjon eller møter med andre brukere av Tjenesten eller personer du møter gjennom Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for, og kan ikke kontrollere, bruken av opplysninger som du gir til dem, og du bør være forsiktig når du utgir dine personopplysninger til andre gjennom Tjenesten. Vi kan ikke og tar ikke noe ansvar for innholdet i meldinger som sendes av andre brukere av Tjenesten. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for korrektheten av opplysningene som kommuniseres til deg via Tjenesten. Du frigjør oss fra alt og ethvert ansvar i forbindelse med Tjenesten og innholdet i kommunikasjonen mellom deg og andre brukere. Vi forbeholder oss retten til å undersøke og foreta nødvendige rettslige handlinger etter vårt eget skjønn mot alle som bryter disse vilkårene, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, fjerning av det støtende innholdet i kommunikasjonen fra Tjenesten, avslutte overtreders tilgang til Nettstedet og kontakte og formidle informasjon til de relevante myndighetene i henhold til rettslig prosess. Du er imidlertid enig i at vi ikke er forpliktet til å gjøre dette.

C. Medlemskonflikter

DU HAR DET HELE OG FULLE ANSVARET FOR DINE INTERAKSJONER MED ANDRE BRUKERE AV VÅRT NETTSTED OG VÅR TJENESTE. Vi forbeholder oss retten, men har ingen forpliktelse til å overvåke konflikter mellom deg og andre brukere. Du godtar å frigjøre oss, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, representanter, styremedlemmer, ansatte og agenter, etterfølgere og tildelinger fra alle krav, skader, tap, forpliktelser av enhver art, kjente og ukjente, direkte og betinget, som skyldes, eller på noen måte er knyttet til, slike tvister. Hvis du er bosatt i California, frafaller du California Civil Code Section 1542, som sier: "En generell utgivelse strekker seg ikke til krav som kreditoren ikke vet eller mistenker å eksistere i hans favør på tidspunktet for utførelsen av utgivelsen som, hvis kjent av ham, må ha vesentlig påvirket hans oppgjør med skyldneren."

D. MINDREÅRIGE

Vår Tjeneste er beregnet for personer som er 18 år gamle eller eldre, som er myndige og som har oppnådd seksuell lavalder i jurisdiksjonen i KUN det landet de er bosatt i. Vi vil ikke bevisst gi tillatelse til å bruke vår Tjeneste til noen som ikke oppfyller disse kriteriene. Ved å bruke vårt Nettsted og/eller Tjenesten, garanterer du at du er minst 18 år gammel og har retten, myndigheten og kapasiteten til å godta disse Vilkårene og overholde alle vilkår og betingelser som er angitt her. Du garanterer også at du ikke gir mindreårige tilgang til dette Nettstedet eller vår Tjeneste samt tar alle forholdsregler og implementerer foreldrekontroll på datamaskinen din eller andre elektroniske enheter som brukes til å få tilgang til dette nettstedet og vår Tjeneste. Dette for å forhindre at mindreårige får tilgang til dette Nettstedet og vår Tjeneste. Videre forplikter du deg til å informere oss umiddelbart hvis du oppdager en mindreårig som bruker Tjenesten.

Du godtar at vi ikke skal være ansvarlige for ukorrekte opplysninger om alderen til en bruker eller et medlem, eller for en mindreårigs uautoriserte bruk av dette Nettstedet eller vår Tjeneste.

3. MERKNADER
Veranda Beach Ltd., 4 Hillside Court, Downside, Rochester, England, ME2 2DP

4. TJENESTEN TIL kosetreff.com REGISTRERING OG AVSLUTNING
A. Tjenestekategorier

Brukere av Tjenesten kan bli "Prøvemedlemmer" eller "Fulle Medlemmer" av Tjenesten. Prøvemedlemmer får tilgang til et lavere nivå av Tjenestens funksjoner og belastes ikke av oss for bruk av de funksjonene de har tilgang til. Fulle Medlemmer har tilgang til ytterligere funksjoner i Tjenesten som ikke er tilgjengelige for Prøvemedlemmer. Fulle Medlemmer belastes ikke av oss for funksjonene som er gratis for Prøvemedlemmer, men det kan hende at noen av funksjonene som er tilgjengelige for Prøvemedlemmer ikke vil være tilgjengelige når et Fullt Medlem prøver å kommunisere med dem. Enkelte tilleggsfunksjoner i Tjenesten som er tilgjengelig for Fulle Medlemmer er også gratis. Enkelte andre funksjoner i Tjenesten er "betalte funksjoner" som et Fullt Medlem vil bli belastet for.

B. Registrering for å Bruke våre Tjeneste, Avgifter og Betalinger

Prøvemedlemmer av Tjenesten er pålagt å sette opp en "Profil" for å få tilgang til Tjenesten. For å aktivere visse tilleggsfunksjoner i Tjenesten kan Prøvemedlemmer velge en av våre medlemskapspakker og kjøpe et medlemskap for å oppgradere statusen til Fullt Medlem. Et medlem kan betale med kredittkort, kontanter, sjekk eller en annen metode vi aksepterer i samsvar med vår prispolicy for Fulle Medlemsskap.

C. Sannferdig Informasjon

Du forstår og godtar at en betingelse for ditt bruk av dette Nettstedet, Tjenesten og medlemskapet er at alle opplysningene du gir oss når du logger på og oppretter profilen din er korrekte, aktuelle, nøyaktige og fullstendige. Dersom du oppgir misvisende eller feilaktig informasjon til oss, frafaller din rett til å bruke dette Nettstedet og medlemskapet ditt blir ugyldig.

D. Automatisk Fornying og Kansellering

Vi forbeholder oss retten til å si opp medlemskapet ditt ved brudd på disse Vilkårene etter vårt eget skjønn. Dersom din bruk av Tjenesten blir avsluttet på grunn av brudd på disse Vilkårene, eller dersom Tjenesten blir avsluttet av en hvilken som helst annen grunn, blir eventuell ubrukt kredittbalanse du måtte ha fortapt. Ingen avgifter eller kostnader vil refunderes under noen omstendigheter.

E. Angrerett

    kosetreff.com gir ikke refusjon i kontanter. Vi kan imidlertid gi kreditt i form av gratis månedlige medlemskap for å løse kundeserviceproblemer. Faktureringssystemet som brukes av kosetreff.com eller våre autoriserte agenter gir omfattende beskyttelse mot kredittkortsvindel, og vårt nettsted inneholder mange funksjoner for å beskytte brukere mot utilsiktede belastninger. Derfor vil tilbakebetaling til kredittkortet ditt kun skje under de sjeldneste omstendigheter, som for eksempel ved vedvarende tekniske problemer som oppstår med utstyret vårt.

F. Oppsigelse

Du erkjenner og aksepterer at vi, etter vårt eget skjønn, kan avslutte din tilgang til vår Tjeneste av en hvilken som helst grunn, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, brudd på disse Vilkårene. Du forstår og godtar at vi ikke er pålagt, og det kan være forbudt, å opplyse deg om årsaken til oppsigelsen av din tilgang til vår Tjeneste. Du godtar at enhver oppsigelse av din tilgang til vår Tjeneste kan skje uten varsel på forhånd samt at vi umiddelbart kan deaktivere eller slette noen av kontoene dine, alle relatert opplysninger og filer på disse kontoene og/eller nekte videre tilgang til disse filene eller vår Tjeneste. Videre godtar du at vi ikke vil være ansvarlige overfor deg eller eventuelle tredjeparter for kostnader eller skader av noe slag som følge av at din tilgang til vår Tjeneste avsluttes. Du vil ha krav på tilbakebetaling av ubrukte kreditter eller abonnementsavgifter som vil betales tilbake av oss ved avslutning av din tilgang til vår Tjeneste

Du kan når som helst velge å avslutte tilgangen til Tjenesten via vårt Nettsted eller ved å sende oss en e-post med en merknad om avslutning.

G. Fullstendig Fjerning av Profilen

Fullstendig fjerning av profilen din er ikke mulig, men alle rimelige tiltak vil bli brukt for å holde informasjonen din privat.

H. Policy for Kredittkorttilbakeførsel

Vi beskytter våre forretnings- og kredittkortbehandlere, banker og andre institusjoner som tilbyr oss relaterte tjenester fra uredelige kredittkorttilbakeførsler. En kredittkorttilbakeførsel er når innehaveren av et kredittkort bestrider en belastning fra en kredittkortbehandler, bank eller annen institusjon og belastningen tilbakeføres virksomheten. Tilbakeføring er uredelig dersom kredittkortinnehaveren bestrider en belastning til en legitim belastning for tjenester som innehaveren har kjøpt. Du forstår og godtar at i tilfeller der du forsøker å utføre en uredelig kredittkorttilbakeføring, vil vi samarbeide med den relevante kredittkortbehandleren, banken eller andre institusjoner samt politimyndigheter for å undersøke saken.

I. Personvern & Bruk av Informasjon

Bruk av Tjenesten er også styrt av vår Personvernpolicy. Du godtar at ved å registrere en Profil eller bruke vår Tjeneste, har du godtatt vår Personvernerklæring. Du anerkjenner at selv om vi streber etter å opprettholde de nødvendige garantiene for å beskytte dine personlige opplysninger, kan vi ikke sikre sikkerheten eller personvernet til informasjon du oppgir på Internett og i dine e-postmeldinger. Vår personvernpolicy er innlemmet i Vilkårene med denne henvisningen. Du godtar å frigjøre oss, vårt moderselskap, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, representanter, styremedlemmer, ansatte og agenter, etterfølgere og tildelinger fra alle krav, skader, tap, forpliktelser av enhver art, kjente og ukjente, direkte og betinget, som skyldes, eller på noen måte er knyttet til slik informasjon fra tredjeparter. Hvis du er bosatt i California, frafaller du California Civil Code Section 1542, som sier: "En generell utgivelse strekker seg ikke til krav som kreditoren ikke vet eller mistenker å eksistere i hans favør på tidspunktet for utførelsen av utgivelsen som, hvis kjent av ham, må ha vesentlig påvirket hans oppgjør med skyldneren."

J. Kundeservice

Våre kundeservicerepresentanter er tilgjengelige for å svare på spørsmål du måtte ha om vår Tjeneste og for å forbedre din opplevelse ved bruk av vår Tjeneste og dets funksjoner. Du må ikke være fornærmende, uanstendig, respektløs, støtende, kjønnsdiskriminerende, truende, trakasserende, rasistisk eller ha en annen negativ oppførsel når du kommuniserer med våre kundeservicerepresentanter.

K. E-postkommunikasjon

Du godtar at vi og andre nettsteder vi driver (eller våre agenter), kan sende deg e-post (elektronisk) som inkluderer meldinger om Tjenesten og din medlemskonto hos oss og tjenester som tilbys av våre andre nettsteder og tredjeparter. Vi kommuniserer med deg som en del av vår Tjeneste og ditt medlemskap. Du godtar at eventuelle merknader, avtaler og annen kommunikasjon vi sender til deg elektronisk vil tilfredsstille juridiske krav, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, at slik kommunikasjon er skriftlig. Du kan velge å ikke motta disse varslene fra oss.
5. Andre Aspekter ved kosetreff.com Tjenesten For Din Underholdning
Vårt Nettsted og vår Tjeneste gir brukerne mulighet til å ha interaksjon med andre på Nettstedet. Det er imidlertid ingen garanti for at du finner en date eller en partner på vår Nettside eller ved hjelp av vår Tjeneste. Vårt Nettsted og vår Tjeneste er også rettet mot å gi deg fornøyelser og underholdning. Du godtar at noen av funksjonene på vårt Nettsted og vår Tjeneste er ment for å gi underholdning.
6. Andre som Bruker Nettstedet til Underholdning
a. ONLINE ENVOY™ Funksjon: kosetreff.com kan, etter eget skjønn, forårsake eller tillate Deg å bli kontaktet av en eller flere ONLINE ENVOYs ™ som en del av kosetreff.coms ONLINE ENVOY ™ underholdningsfunksjon.
b. En ONLINE ENVOY ™ kan være en ekte person, for eksempel et annet kosetreff.com-Medlem, en digital skuespiller, en avatar eller en syntespian (for eksempel en datamaskingenerert "person" eller "figur"). ONLINE ENVOYs ™ kan være ansatt hos kosetreff.com eller en tredjepart for å forbedre din online opplevelse. For eksempel kan en ONLINE ENVOY ™ gi en elektronisk introduksjon til nye eller eksisterende kosetreff.com funksjoner eller funksjonaliteter.
c. ONLINE ENVOYs ™ kan også gi deg, eller gjøre det mulig for deg å motta, digitale introduksjoner fra andre Medlemmer. ONLINE ENVOYs ™ kan også brukes til å forbedre nettbaserte forhold, oppmuntre aktiv deltakelse på kosetreff.com eller motvirke upassende oppførsel
d. En ONLINE ENVOY ™ kan være et nåværende eller tidligere kosetreff.com-Medlem, en uavhengig entreprenør, en digital skapelse, deg eller en digital representasjon av Deg.
e. ONLINE ENVOYs ™ er ikke autoriserte agenter eller representanter for kosetreff.com med mindre de mottar skriftlig forhåndsgodkjenning fra ledelsen i kosetreff.com slik at autorisasjonen er tydelig synlig i kommunikasjonen fra ONLINE ENVOY ™. Ingen person, enhet, digital skuespiller eller annen syntetisk skapelse som fungerer som en ONLINE ENVOY ™ er bemyndiget av kosetreff.com til å bruke noen av sine nettsteder, kosetreff.com-medlemskap eller andre funksjoner i kosetreff.com til å selge eller handle noe, gi løfter eller representasjoner eller på en eller annen måte handle på vegne av kosetreff.com eller binde kosetreff.com til avtaler eller kontrakter uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra eierne eller ledelsen av kosetreff.com.
f. Hvis Du skal kommunisere med en ONLINE ENVOY ™ som ser ut til å være fra kosetreff.com, som for eksempel en «Offisiell Informativ Kommunikasjon» som definert her (se nedenfor), kan Du, og oppfordres til, å verifisere at en slik kommunikasjon virekelig er autorisert av kosetreff.com ved å kontakte kosetreff.com via vår Kundeserviceavdeling. VENNLIGST RAPPORTER ALL UPASSENDE ELLER MISTENKELIG OPPFØRSEL AV EN ONLINE ENVOY ™ TIL kosetreff.com. abuse@kosetreff.com
    g. Ved å godta disse Vilkårene og Betingelsene, eller ved å bli medlem av kosetreff.com, tillater du herved kosetreff.com til å få tillatelse til, etter eget skjønn, å bruke en eller flere ONLINE ENVOYs ™ til å kommuniserer med deg via e-post, direktemeldinger eller ved hjelp av alle andre metoder som nå er kjent eller som i framtiden vil bli oppfunnet for de formål som er angitt ovenfor, hvilket som helst annet formål som er angitt i, eller i samsvar med, disse Vilkårene og Betingelsene eller eventuelle fremtidige modifikasjoner av disse samt for ethvert annet lovlig formål.
h. Du tillater også herved uttrykkelig at alle data i Din profil og alle andre data i forbindelse med Din bruk av kosetreff.com kan brukes i og i forbindelse med Researchs ONLINE ENVOY ™-Funksjoner, inkludert for eksempel å gi introduksjoner til andre kosetreff.com-Medlemmer, introduksjoner til andre virkelige og ekte personer, samt de i andre datingtjenester for å bistå kosetreff.com med formulering og overføring av kommunikasjon til Deg samt for å gjøre det mulig for kosetreff.com eller en tredjepart med opprettelsen og bruken av en eller flere ONLINE ENVOYs ™ som baserer seg på, opptrer som eller representerer Deg.
i. Herved anerkjenner og aksepterer du uttrykkelig at all kommunikasjon fra, til eller i forbindelse med ONLINE ENVOYs ™ er kun til underholdningsformål, unntatt det eneste pedagogiske og informative formålet med å kommunisere "Offisiell Informativ Kommunikasjon" om Ditt medlemskap, eksisterende eller kommende programmer eller funksjoner på kosetreff.com eller instruksjoner for bruk av kosetreff.com (f.eks. meldinger om medlemsstatus, nye funksjonsdata, hvordan du laster opp bilder osv., noe som offisielt kommuniseres via én eller flere ONLINE ENVOYs ™).
j. Du erkjenner og godtar at ingen kommunikasjon skal være eller tolkes som «Offisiell Informativ Kommunikasjon», med mindre det er tydelig indikert at det er snakk om offisiell kommunikasjon fra kosetreff.com og dermed en kommunikasjon via en ONLINE ENVOY ™ som har blitt godkjent på forhånd av kosetreff.com.
k. Du anerkjenner og godtar også herved uttrykkelig at enhver form for kommunikasjon av, eller i forbindelse med, en hvilken som helst ONLINE ENVOY ™, som ikke er Offisiell Informativ Kommunikasjon, ikke er kommunikasjon fra kosetreff.com eller noen av dets hovedpersoner, representanter, ansatte, agenter, advokater, entreprenører eller tilknyttede selskaper, og er heller ikke kommunikasjon tiltenkt av kosetreff.com eller andre parter som kommunikasjon du burde stole på i en hvilken som helst sammenheng.
l. I likhet med data fra kosetreff.com-Medlemmer, er kosetreff.com ikke ansvarlig for å gjennomgå, verifisere, revidere eller endre innholdet i ONLINE ENVOYs ™ profiler eller annen kommunikasjon, uavhengig av hvordan eller når slik kommunikasjon er laget.
7. BRUKERINNHOLD
Ved å sende inn et hvilket som helst innhold (inkludert, men ikke begrenset til, bilde av deg, profilen din og andre opplysninger) til vårt Nettstedet, garanterer du oss at innholdet, inkludert bildet ditt, er publisert av deg og at du er den eneste forfatteren av innholdet og at vår bruk av innholdet ditt ikke vil krenke åndsverk eller andre rettigheter hos en hvilken som helst tredjepart.

Du har det fulle ansvaret for ethvert innhold du publiserer, sender inn eller overfører via vår Tjeneste. Du godtar å ikke sende inn eller publisere innhold som:

a. er injurisk, ærekrenkende eller fornærmende,
b. inneholder lovlig uanstendig innhold,
c. kan rakke ned på en hvilken som helst etnisk, seksuell eller religiøs gruppe ved stereotypisk avbildning eller som fremmer rasisme, fordommer, hat eller fysisk skade av noe slag mot grupper,
d. utnytter bilder eller lignende av personer under 18 år, inkludert på en seksuell eller voldelig måte, eller som innhenter personopplysninger fra personer under 18 år og som kan skade dem på en eller annen måte,
e. oppfordrer, skildrer eller glamoriserer narkotikabruk (inkludert alkohol og sigaretter) eller ulovlige handlinger,
f. bruker krenkende språk, bilder eller er åpenbart støtende mot nettsamfunnet,
g. trakasserer eller taler for trakassering av en annen person,
h. innebærer overføring av "søppelpost", "kjedebrev", uønsket massepost eller Spam,
i. fremmer en ulovlig eller uautorisert kopi av en annen persons opphavsrettsbeskyttede arbeid,
j. karakteriserer vold som akseptabelt, glamorøst eller ønskelig,
k. inneholder ulovlig materiale eller materiale som krenker andres rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter og rettigheter innenfor personvern og publisitet),
l. utgjør en ulovlig handling (inkludert, men ikke begrenset til, prostitusjon og/eller oppfordring til dette) eller gir instruksjoner om ulovlige aktiviteter som for eksempel å lage eller kjøpe ulovlige våpen, krenke menneskers privatliv eller gi eller skape datavirus,
m. innhenter passord eller personlig identifiserende opplysninger fra andre brukere for kommersielle eller ulovlige formål,
n. gir eller fremmer unøyaktig, villedende og falsk informasjon,
o. engasjerer kommersielle aktiviteter og/eller salg som konkurranse, byttehandel, reklame og pyramideordninger uten vårt skriftlig samtykke fra oss, eller
p. inneholder identifiserbar personlig kontaktinformasjon (for annet formål enn å registrere for Tjenesten)

8. IKKE-KOMMERSIELT BRUK

Du forstår og godtar at vårt Nettsted og Tjenesten kun er til personlig bruk og ikke kan brukes i forbindelse med kommersielle formål. Organisasjoner, bedrifter og/eller virksomheter kan ikke bruke Tjenesten eller vår Nettside til noe som helst formål. Ulovlig og/eller uautorisert bruk av vårt Nettsted, noe som inkluderer prostitusjon og anmodning til dette, økonomisk svindel, innsamling av brukernavn og/eller e-postadresser til brukere ved hjelp av elektroniske eller andre metoder for å sende uønsket e-post samt uautorisert innramming av, eller lenking til, vårt Nettsted kan bli etterforsket og passende rettslige skritt vil bli tatt i bruk. Du forstår og godtar at bruken av vårt Nettsted er med vår tillatelse, en tillatelse som kan tilbakekalles når som helst, av en hvilken som helst grunn, etter vårt eget skjønn.
9. INNHOLD, LENKER OG SIDER FRA TREDJEPARTER
I bruken av vår Tjeneste kan du få tilgang til innhold fra tredjeparter ("Tredjepartsinnhold"), enten via vår Tjeneste eller via lenker til tredjepartsnettsteder. Vi kontrollerer ikke Tredjepartsinnhold og gir ingen garantier knyttet til dette. Vi hverken anbefaler eller aksepterer noe ansvar for innhold fra Tredjeparter. Du anerkjenner og godtar at du ved å bruke vår Tjeneste kan bli utsatt for Tredjepartsinnhold som er falskt, støtende, uanstendig, unøyaktig, ufullstendig eller på annen måte uheldig. Tredjepartsinnhold er underlagt personvern- og sikkerhetspolicyen til disse tredjepartene, som kan avvike vesentlig fra vår personvernpolicy. Du anerkjenner og godtar at det hele og fulle ansvaret for Tredjepartsinnhold ligger på forfatterne av, eller nettstedene som viser, slikt Tredjepartsinnhold, og ikke under noen omstendigheter vil vi på noen som helst måte være ansvarlige for Tredjepartsinnhold, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, eventuelle unøyaktigheter, feil eller mangler i et hvilket som helst Tredjepartsinnhold eller eventuelle tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruk, lagring eller overføring av publisert Tredjepartsinnhold via vår Tjeneste. Du godtar at det er opp til deg å evaluere og ta risikoer knyttet til Tredjepartsinnhold, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, profiler til andre brukere av vår Tjeneste.

10. EIENDOMSRETTIGHETER
Du godtar at alt innhold og materiale som er tilgjengelig på vårt Nettsted er beskyttet av våre rettigheter, rettighetene til våre lisensgivere eller andre tredjeparter når det kommer til publisitet, opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter og lover. Du må ikke bruke noen av merkene, logoene, domenene eller varemerkene som du finner på vårt Nettsted med mindre du har fått vår skriftlige tillatelse. Med unntak av den informasjonen som er i det offentlige området, og med mindre du har fått uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss, godtar du å ikke å selge, lisensiere, låne, leie, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, kringkaste, utføre offentlig, publisere, tilpasse, redigere eller opprette avledede verk fra materialer eller innhold tilgjengelig på vårt Nettsted. Uavhengig av hva som står ovenfor kan du bruke innholdet og materialet på vårt Nettsted ved normalt, personlig og ikke-kommersielt bruk av vår Tjeneste i samsvar med Vilkårene. Dersom du laster ned eller skriver ut en kopi av innhold for personlig bruk, må du beholde alle merknader om opphavsrett og andre merknader som tilhører dette innholdet.

Du godtar å ikke systematisk hente data, annet innhold eller materiale fra vårt Nettsted for å opprette, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database, katalog eller lignende, enten ved manuelle metoder, ved hjelp av "bots" eller annet. Du godtar å ikke bruke noen av våre varemerker eller logoer som metakoder på andre nettsteder. Du godtar å ikke vise noe av vårt Nettsted i en ramme (eller noe av innholdet vårt via in-line-lenker) uten eksplisitt skriftlig tillatelse fra oss. Forespørsler om skriftlig tillatelse sendes til support.kosetreff.com. Du kan imidlertid opprette vanlige lenker til hjemmesiden på vårt Nettsted uten vår skriftlige tillatelse.

Alt innholdet på nettstedet vårt er gitt "SOM ER." Alt av innhold er ansvaret til personen som stod bak slikt innhold. Du forstår og godtar at vi ikke under noen omstendigheter vil være ansvarlige for eventuelle tap, forpliktelser eller skader som oppstår som følge av at du bruker innholdet på vårt Nettsted.

Du vil velge et brukernavn og et passord når du fullfører registreringsprosessen. Du godtar at du ikke vil velge et navn som kan representere andre enn deg selv, eller som kan krenke noen tredjeparts rettigheter. Vi kan nekte å gi deg et Brukernavn/Kallenavn som etterligner noen andres, er beskyttet av varemerker eller eiendomslover, er vulgære eller støtende, noe som bestemmes av oss etter vårt eget skjønn. Ditt brukernavn og passord kan ikke overføres og kan ikke tildeles. Du har det fulle ansvaret for å opprettholde konfidensialiteten til ditt brukernavn og passord samt alle aktiviteter knyttet til dem. Du godtar: (a) å umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av brukernavn og passord eller andre brudd på sikkerhet og (b) å sørge for at du logger deg av fra kontoen din når du avslutter økten. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av at du ikke overholder Avsnitt 9.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å kunne endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, enhver del av vår Tjeneste, med eller uten forvarsel. Du anerkjenner og godtar at vi ikke vil være ansvarlige overfor deg eller eventuell tredjepart ved endringer eller opphør av vår Tjeneste.
For å beskytte integriteten til Tjenesten forbeholder vi oss retten til når som helst, etter vårt eget skjønn, å blokkere brukere fra bestemte IP-adresser fra vårt Nettsted.
11. GARANTIER
Du garanteres oss at: (a) du har fullmakt til å inngå og handle etter disse Vilkårene; (b) din bruk av vår Tjeneste ikke vil krenke eller bryte opphavsretten, varemerket, reklamasjonsretten eller andre juridiske rettigheter hos andre tredjeparter; (c) du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter ved bruk av vår Tjeneste og å engasjere deg i alle andre aktiviteter som oppstår fra, relatert eller knyttet til disse vilkårene, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, kontakte andre brukere av vår Tjeneste; (d) du har aldri blitt dømt for seksuelle lovbrudd og at du ikke har slike anklager avventende mot deg; og e) du eier eller på annen måte har alle rettigheter som kreves for å lisensiere innholdet du sender inn, og at vår bruk av innholdet ditt ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTIBEGRENSNINGER
DU GODTAR AT:

HVIS DU BRUKER VÅR TJENESTE, GJØR DU DETTE PÅ EGEN RISIKO. VÅR TJENESTE ER GITT PÅ EN "SOM ER"- OG " SOM TILGJENGELIG"-BASIS. VI FRASKRIVER OSS ALLE GARANTIER, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, NOE SOM INKLUDERER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VI GARANTERER IKKE AT (A) VÅRE TJENESTER VIL MØTE DINE KRAV; (B) VÅR TJENESTE VIL VÆRE UFORSTYRRET, BETIMELIG, SIKKER ELLER FEILFRI; (C) ALLE OPPLYSNINGER SOM DU FÅR VIA VÅR TJENESTE VIL VÆRE NØYAKTIGE OG PÅLITELIGE; (D) KVALITETEN ELLER PÅLITELIGHETEN AV PRODUKTER, TJENESTER, OPPLYSNINGER ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER FÅTT GJENNOM VÅRE TJENESTER, VIL MØTE DINE FORVENTNINGER; (E) ALLE OPPLYSNINGER DU OPPGIR ELLER VI HAR SAMLET INN VIL IKKE VIDEREFORMIDLES TIL TREDJEPARTER; (F) ENHVER PROFIL PÅ VÅRT NETTSTED ER KORREKT, OPPDATER ELLER AUTENTISK; (G) MATERIALER ELLER FILER SOM DU KAN LASTE NED FRA INTERNETT VIL VÆRE FRIE FOR, ORMER , TROJANSKE HESTER ELLER ANDRE KODER SOM KAN VÆRE SKADELIGE; H) TREDJEPARTER VIL IKKE BRUKE KONFIDENSIELLE OPPLYSNINGER PÅ EN UAUTORISERT MÅTE; ELLER (I) ALLE FEIL I DATA ELLER PROGRAMVARER VIL BLI RETTET. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR PROBLEMER ELLER TEKNISKE FUNKSJONSFEIL PÅ TELEFONNETTVERK ELLER LINJER, DATAMASKINSYSTEMER PÅ NETT, SERVERE ELLER LEVERANDØRER, DATAMASKINUTSTYR, PROGRAMVARER, FEIL PÅ E-POST ELLER CHAT, TRAFIKKOPPHOPNING PÅ INTERNETT ELLER NETTSTEDER ELLER EN KOMBINASJON AV DISSE, NOE SOM INKLUDERER SKADE FOR BRUKER ELLER PÅ ANDRE PERSONERS DATAMASKINER RELATERT TIL, ELLER SOM ET RESULTAT AV, DELTAKELSE ELLER NEDLASTNING AV MATERIALE I FORBINDELSE MED VÅRT NETTSTED OG/ELLER TJENESTEN. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL VI ELLER NOEN AV VÅRE AGENTER, ANNONSØRER , PROMOTØRER ELLER DISTRIBUSJONSPARTNERE VÆRE ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADE, NOE SOM INKLUDERER PERSONLIG SKADE ELLER DØD SOM FØLGE AV BRUK AV VÅRT NETTSTED ELLER TJENESTEN, INNEHOLDET PUBLISERT PÅ VÅRT NETTSTED ELLER OVERFØRT TIL BRUKERE, PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER ELLER INTERAKSJONER MELLOM BRUKERE AV VÅRT NETTSTED, ONLINE ELLER OFFLINE.
HVIS DU GÅR INN PÅ ELLER OVERFØRER INNHOLD VED BRUK AV VÅR TJENESTE, GJØR DU DETTE PÅ EGET ANSVAR OG EGEN RISIKO. DU HAR DET FULLE ANSVARET FOR TAP ELLER SKADE I FORBINDELSE MED SLIKE HANDLINGER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR FEILAKTIG ELLER UNØYAKTIG INNHOLD PUBLISERT PÅ VÅRT NETTSTED ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTEN, ENTEN FORÅRSAKET AV BRUKERE PÅ VÅRT NETTSTED, UTSTYRET ELLER PROGRAMMET BRUKT I TJENESTEN. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR GJENNOMFØRELSEN, ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE, FOR BRUKERE AV VÅRT NETTSTED ELLER TJENESTEN. VI TAR IKKE ANSVAR FOR FEIL, FORSTYRRELSER, SLETTING, DEFEKTER, FORSINKELSER I DRIFTEN ELLER OVERFØRINGENE, FEIL PÅ KOMMUNIKASJONSLINJENE, TYVERI, DESTRUKSJON, UAUTORISERT TILGANG ELLER FORANDRING PÅ BRUKERKOMMUNIKASJON.
INGEN DATA, INFORMASJON ELLER RÅD GITT TIL DEG, ENTEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FRA OSS ELLER GJENNOM VÅR TJENESTE VIL GI NOEN FORM FOR GARANTI SOM IKKE ER OPPGITT I DISSE VILKÅRENE.
DU ER ENIGE OM AT VI IKKE VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER, NOE SOM INKLUDERER DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, KONKRETE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENTE SKADER (SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM HAR OPPSTÅTT FRA ELLER ER RELATERTE TIL: (A) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV VÅRE TJENESTER; (B) KOSTNADER FOR UTSKIFTNING AV VARER, TJENESTER ELLER INFORMASJON KJØPT ELLER HENTET SOM ET RESULTAT AV TRANSAKSJONER GJENNOM VÅR TJENESTE; (C) FRASKRIVELSE FRA, UAUTORISERT TILGANG TIL SAMT FORANDRING AV INNHOLDET DITT; (D) ERKLÆRINGER, BEGRENSNINGER ELLER UNNLATELSER AV ENHVER TJENESTELEVERANDØR ELLER TREDJEPART AV VÅR TJENESTE; (E) HANDLINGER ELLER IKKE-HANDLINGER FRA ANDRE BRUKERE PÅ VÅRT NETTSTED, VÅR TJENESTE ELLER FRA TREDJEPARTER PÅ ET HVILKET SOM HELST GRUNNLAG; ELLER (F) ANDRE TING SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED VÅR TJENESTE ELLER DISSE VILKÅRENE.
VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR FEIL ELLER FORSINKELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE DER SLIKE FEIL OG FORSINKELSER ER UTENFOR VÅR KONTROLL, NOE SOM INKLUDERER NATURKATASTROFER, HANDLINGER UTFØRT AV MYNDIGHETER, LOVER OG FORSKRIFTER, TERRORISME, STREIK, SAMMENBRUDD PÅ KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, FEIL PÅ PROGRAM- ELLER MASKINVARE, TRANSPORTSTANS ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å SKAFFE FORSYNINGER ELLER MATERIALER.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL VÅRT SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR TIL DEG ELLER TREDJEPARTER OVERSKRIDE SUMMEN PÅ FEM TUSSEN ($5000) DOLLAR.
ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON AV VISSE GARANTIER OG ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER PÅFØLGENDE SKADER. TILSVARENDE VIL NOEN AV BEGRENSNINGENE KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG. DISSE ANSVARSBEGRENSNINGENE SKAL GJELDE TIL DET FULLE OG HELE INNENFOR LOVVERKET OG SKAL OVERLEVE EN EVENTUELL OPPSIGELSE AV DISSE VILKÅRENE.
DU GODTAR OG ANERKJENNER DISSE ANSVARSFRASKRIVELSENE OG AT TAKKET VÆRE DISSE BEGRENSNINGENE, KAN VI TILBY DEG VÅRT NETTSTED, TJENESTEN OG INNHOLDET. HVIS DU ER BOSATT I CALIFORNIA, FRAFALLER DU CALIFORNIA CIVIL CODE 1542, SOM SIER: "EN GENERELL UTGIVELSE STREKKER SEG IKKE TIL KRAV SOM KREDITOREN IKKE VET ELLER MISTENKER Å EKSISTERE I HANS FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR UTFØRELSEN AV UTGIVELSEN SOM, HVIS KJENT AV HAM, MÅ HA VESENTLIG PÅVIRKET HANS OPPGJØR MED SKYLDNEREN."

13. ERSTATNING


Du godkjenner å forsvare, erstatte og holde oss og våre datterselskaper, moderselskapet, tilknyttede selskaper, og representanter, ledere, medlemmer, partnere, agenter, andre representanter, ansatte og kunder ("Skadesløs Part", og kollektivt de "Skadesløse Partene"), unna ethvert krav, handling, tap eller kostnad, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, advokatkostnader og utgifter, etterforskningsutgifter og oppgjørskostnader som påløper i forbindelse med etterforskning, krav, handling, saksøking eller prosedyrer mot en Skadesløst Part som oppstår på grunn av din bruk av vår Tjeneste, enhver påstått eller faktisk overtredelse av en parts immaterielle rettigheter, skader eller skader på eiendom eller person, enhver handling fra deg i interaksjon med brukere eller medlemmer av denne Tjenesten eller tredjeparter, enhver forretningspraksis der du påstås å påberope fakta eller omstendigheter som kan utgjøre et brudd på bestemmelse i disse Vilkårene og/eller noen av de garantiene som er angitt ovenfor. Dersom du er forpliktet til å erstatte en Skadesløs Part, har vi og den skadelidte, etter vårt eget skjønn, rett til å velge egne advokater, eksperter og andre rådgivere for å kontrollere og etterforske, samt egne tiltak eller prosedyrer for hvordan vi ønsker å gjennomføre oppgjøret. Du godtar at du vil stå for kostnader og utgifter til enhver Skadesløs Part. Du godtar å samarbeide med de Skadelidte Partene i forbindelse med etterforskning, krav, handlinger eller prosedyrer som omfattes av Avsnitt 12.

14. OPPHAVSRETTSPOLICY
    

Viktig informasjon vennligst les!

Tjenesten inneholder informasjon som er proprietære for oss eller våre brukere. Vi hevder full opphavsrettsbeskyttelse i Tjenesten. Opplysninger som publiseres av oss, våre partnere eller brukere av Tjenesten kan beskyttes hvis de identifisert som proprietære for oss eller dem. Du må ikke publisere, distribuere eller reprodusere opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker eller andre proprietær opplysninger uten å ha fått skriftlig samtykke fra eieren på forhånd. A. DMCA-Merknad Digital Millennium Copyright Act fra 1998, ("DMCA"), gir ressurser til rettighetshavere som mener at materiale som vises på Internett krenker deres rettigheter i henhold til USAs lover om opphavsrett. Det finnes andre lover som gir tilsvarende beskyttelse. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert, publisert eller på en eller annen måte blitt gjort tilgjengelig via Tjenesten på en måte som utgjør brudd på opphavsrett, vennligst informer vår DMCA Copyright Agent med et krav om at slikt innhold må fjernes eller blokkeres som angitt i DMCA. Vennligst ta kontakt med kontakt DMCA for å bekrefte disse kravene. Du må gi vår DMCA Copyright Agent følgende skriftlige opplysninger: (a) En elektronisk eller fysisk signatur av den personen som er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren som er krenket. (b) Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som du påstår er blitt krenket (eller en representativ liste over de påståtte bruddene på nettstedet hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på et nettsted dekkes av en enkelt klage); (c) identifisering av materialet som hevdes å være krenkende og som ønskes fjernet samt opplysninger som gjør det enkelt for oss å lokalisere materialet på vårt Nettsted; (d) opplysninger som er tilstrekkelig for oss til å ta kontakt, som for eksempel adresse, telefonnummer og e-postadresse; (e) en skriftlig erklæring fra deg som forteller at du har god tro på at bruken av materialet ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dets agent eller loven og (f) en erklæring fra deg som forteller at de ovennevnte opplysningene i klagen din er korrekte og at du er opphavsrettsinnehaveren eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettens eier. Vær oppmerksom på at opplysninger i klagen kan videresendes til personen som stod for det påståtte krenkende innholdet. Ovennevnte informasjon må sendes inn til vår DMCA Copyright Agent på: support.kosetreff.com I følge DMCAs § 512 (f) kan enhver person som bevisst krenker materialet eller aktiviteten bli gjort ansvarlig. Hvis du mener at materialet ditt har blitt feilaktig fjernet eller deaktivert i henhold til dette Avsnittet, kan du sende inn en motvarsel ved å varsle vår DMCA Copyright Agent på adressen gitt ovenfor. I følge DMCA § 512 (f), kan enhver person som bevisst krenket materialet eller aktiviteten, og som fjernet eller deaktiverte det ved en feil eller feilidentifikasjon, bli gjort ansvarlig.
15. LENKER Tjenesten kan gi, eller tredjeparter kan gi, lenker, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, bannerannonser og hyperlenker til andre nettsteder eller ressurser. Ettersom vi ikke har kontroll over slike nettsteder og ressurser, erkjenner og aksepterer du at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og ikke godkjenner eller er ansvarlige for innhold, reklame, produkter eller annet materiale tilgjengelig på slike nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for bruk av dine personopplysninger hos slike tredjeparter. Tredjeparter har sine egne retningslinjer og prosedyrer for personvern. Du bør sjekke disse retningslinjene og prosedyrene før du oppgir noe som helst informasjon til dem. Du erkjenner og aksepterer videre at vi ikke direkte eller indirekte vil være ansvarlig for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket som følge av bruk av innhold, varer og tjenester tilgjengelige på et slikt nettsted. a. Sted: Møtestedet for voldgift skal være i Storbritannia. Partene vil forsøke å minimere behovet for reiser over lengre distanser ved å bruke telefonisk kommunikasjon samt innlevering av dokumenter som tillatt i henhold til gjeldende regler for Fremskyndede Prosedyrer. Det offisielle språket for voldgift skal være engelsk. b. Gjeldende Lov; Den gjeldende loven i denne avtalen er Storbritannia. 15. Erstatningsgrense Erstatning for begge parter er begrenset til $ 5000 ved skader. Voldgiftsdommeren skal ikke ha fullmakt til å gi lindringer for skader utover det som er tillatt i denne Avtalen, med mindre lovene det saksøkes etter oppgir noe annet. En voldgift utgitt av voldgiftsdommeren kan leveres videre til en hvilken som helst domstol som har jurisdiksjon i forhold til håndhevelse. 16. EKSPORTKONTROLL Programvare og innhold som tilbys gjennom vårt Nettsted og vår Tjeneste er underlagt USAs eksportkontroller. Det amerikanske handelsdepartementet (The United States Department of Commerce) forbyr eksport av programvare og bestemt innhold til spesifiserte land og personer. Ingen programvare eller innhold fra Tjenestene kan lastes ned eller eksporteres (a) til (eller til en person bosatt i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller et hvilket som helst annet land som USA har handelsblokkader til; eller (b) til alle på US Treasury Departments liste over spesielt betegnede statsborgere eller U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders. Ved å laste ned eller bruke slik programvare eller innhold, garanterer du at du ikke er lokalisert i, kontrollert av eller bosatt i et slikt land, og at du ikke vil lisensiere eller på annen måte tillate noen i disse landene å motta programvare eller innhold som er underlagt eksportkontroll. 17. KANSELLERINGSPOLICY Du kan ha blitt belastet for bruk eller abonnementsavgift ved registrering. Du bekrefter og godtar herved at med mindre Medlemskapet ditt ble avsluttet for brudd på nettstedets Vilkår og Betingelser for Bruk, eller hvis Medlemskapet ditt ble kansellert av kosetreff.com, vil brukernavnet og passordet bli fjernet fra systemet ved slutten av den nåværende Medlemskapsperioden, og at du vil ha rett til å motta alle fordelene som følger med Medlemskapet ditt til slutten av en slik periode, med mindre Medlemskapet ble avsluttet som følge av brudd med nettstedets Vilkår og Betingelser for Bruk. Du godtar at hvis du avbryter når som helst etter at du har kjøpt et Medlemskap hos kosetreff.com (for eksempel 20 minutter etter at du har registrert deg), vil du fortsatt bli belastet hele Medlemsavgiften for den aktuelle perioden.